CATERING

CATERING

Maranda için kalite ;sadece ürün kalitesi olarak algılamamaktadır.Kalite, başta sağlık ve can güvenliği olmak suretiyle insanların çok yönlü olarak ele alması gereken önemli bir yaşam unsurudur.Maranda ya göre kalite bir standarttır ve hayatın her alanında yer almalıdır.Hizmet Sektöründe bulunmanın ciddiyet ve bilinciyle Maranda işleyiş,düzen ve sistem dahilinde kalite bilincini çalışanlarına ve çalıştığı kurumlara yaşatmak için her türlü alt yapı oluşumunu sağlamıştır. Maranda Ulusal ve Uluslar Arası Standartlar Organizasyonunun hazırladığı Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini faaliyet gösterdiği tüm üretim alanları ve işletmelerinde uygulamaktadır. Maranda’nın Kalite yolculuğunda uyguladığı sistemler aşağıdaki gibidir.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 22000 / HACCP Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi
TSE Türk Standartları Uygunluk Belgesi